MUNTFLAT

Op dit gebouw in Heerenveen staat de zender- installatie van de RelaisZenderGroep Heerenveen, kortweg: RZGHVN.
(GPS: N 52.95543° en E 05.91866°)

druk voor meer informatie
druk voor meer informatie ANTENNES

Met een bescheiden antenne installatie voor de FM-repeaters wordt een groot deel van Noord Nederland van signaal voorzien. In weer en wind op 52 meter boven het maaiveld is vaak geen pretje.

BEREIK

Daar draait het om tegenwoordig. Een beetje hoogte geeft al snel een beetje bereik. Hoewel het natuurlijk conditie afhankelijk is, hebben metingen een bereiksdiagram opgeleverd.

druk voor meer informatie
druk voor meer informatie

APPARATUUR

Betrouwbare (deels zelfgebouwde of omgebouwde) zendapparatuur wordt ingezet met als motto;
      voor alle gebruikers - door alle gebruikers.
Low budget (........ waar heb ik dat meer gehoord),
als het maar goede kwaliteit en gebruiksvriendelijk is.

BESTURING

Alle (deels computergestuurde) besturing is zelf ontworpen. Vele blikseminslagen, hoogfrequente oversturing, voedingspanningvariaties e.d. zijn reeds overleefd en door inzet van "componenten van de winkel om de hoek" is eventuele reparatie eenvoudig.

druk voor meer informatie
druk voor meer informatie

DE GEBRUIKER

Veel gebruikers (portable-, mobiele- of basisstations) weten de frequenties van HVN te vinden. Dit project is zuiver "liefdewerk / oud-papier" maar de basiskosten om de installatie draaiende te houden worden steeds hoger (verzekering / lokatie huur). Door jaarlijks een kraampje met "gratis spullen" op de Friese Radio Markt in Beetsterzwaag te bemannen, komen door uw hulp de financiele middelen binnen.

BAKENS

Voor de DX-geinteresseerden bewijzen de bakenzenders regelmatig hun nut. Om veranderingen in de propagatie te kunnen waarnemen worden ze, omdat ze 24 uur per dag in de lucht zijn, door vele Europese zend- en luisteramateurs gemonitored. Zo zijn de QRP-signalen al waargenomen in de uithoeken van Europa.

druk voor meer informatie


© 2022 RelaisZenderGroep Heerenveen (op Internet vanaf: 20-sept-2000)